Case: grip op het werk voor de HR- administratie

Sneller leveren, continu verbeteren, en tegelijk meer rust en plezier in het eigen werk.

 

De uitdaging van de opdrachtgever

De opdrachtgever levert regionale ouderenzorg in het zuiden van Nederland en telt zo'n 1.700 medewerkers. Al die medewerkers worden ondersteund door een centrale HR administratie.

Wij werden gevraagd om een aantal processen te verbeteren (te versnellen met name). Dat is ook gelukt. Bijvoorbeeld: bij het aanvragen van een afspraak met de bedrijfsarts werd in 25% van de gevallen een "fout" gemaakt door de aanvrager, wat gemiddeld 7 dagen extra doorlooptijd opleverde. Dat hebben we aangepakt. We hebben de fout onmogelijk gemaakt en, in combinatie met een aantal andere verbeteringen, de gemiddelde doorlooptijd ver teruggebracht.  

Daarna zijn gebleven om het team door middel van coaching, training, en co-creatie zelf in staat te stellen om continu te verbeteren. Om verbeterkansen te signaleren, verbeteringen door te voeren, ruimte te claimen om aan verbetering te werken, meer als één team naar de totale planning en werkverdeling te kijken én ook hun leidinggevenden en andere stakeholders te managen (alleen kun je de wereld niet redden).

Nu hebben we nog iedere twee maanden contact om bij te sturen en quick wins te realiseren.

Image Image

Benieuwd naar onze visie op jouw vraagstuk? Neem vrijblijvend contact op!

[contact-form-7 id="2371" title="Bedrijf_lead"]

Creative


Design Thinking
Lean procesanalyse
Co-creatie en workshops
Intervisie met team

Control


Management consulting
Meten van resultaten
Weekstart en planbord
Training op stakeholder management

Results


Meer grip op het werk
Minder doorlooptijd voor verschillende processen
De vaardigheden om continu te verbeteren
Een teamcultuur van continue verbeteren.