Image

We
complexity

Lees meer

Brighthives


Brighthives pakt complexe high-impact projecten aan, waarbij van tevoren het eindresultaat nog niet vaststaat. We bieden onze opdrachtgevers grip en vindingrijkheid in veranderopgaven met veel onzekerheden. Meestal werken we voor de publieke sector en we zijn veel actief binnen gemeentelijke dienstverlening, het sociaal domein, en het onderwijs (MBO).

Complex

De scope van onze projecten is bij aanvang vaak nog minimaal gedefinieerd en het aantal stakeholders is groot. Wij vinden het leuk om de complexiteit die dat met zich meebrengt te doorgronden en "manageable" te maken voor de opdrachtgever. Zo werken we, flexibel en onderzoekend, aan een eindresultaat dat intuïtief en duidelijk is voor de gebruikers.

High impact

Onze projecten beginnen op strategisch niveau en vragen verandering van verschillende onderdelen binnen de organisatie. Vanwege het maatschappelijke karakter van onze klanten, is de impact op het dagelijks leven van de eindgebruiker vaak ook groot.

Lees meer

Image

Onderzoek doen

Ontmoet de ander waar hij is, en niet waar je hem wil hebben. In onze projecten doen we altijd onderzoek naar de belevingswereld van de stakeholders. We betrekken de eindgebruiker, de uitvoering, het management en externe partners doorlopend vanuit een onderzoekende houding bij het project. Zo houden we zicht op hun perspectieven, hun behoeften, motivaties en zorgen en hun organisatorische realiteit.

Lees meer

Image

Ontwerp maken

Iedereen die onderdeel is van het probleem, moet ook onderdeel zijn van de oplossing. Samen met onze stakeholders ontwerpen en testen we het eindresultaat van het project, zodat het goed aansluit op ieders werkelijkheid én het doel van het project ermee gediend wordt. Op deze manier kunnen we met een heel globaal definieerde scope starten en die samen met de betrokkenen van de juiste details voorzien.

Lees meer

Image

Project managen

De brug bouwen terwijl je erop loopt. In het soort innovatieprojecten dat wij doen is veel flexibiliteit nodig om in te kunnen spelen op voortschrijdend inzicht, en te kunnen acteren op onverwachte veranderingen. Tegelijk is het onze rol om zekerheid te bieden aan de opdrachtgever, zekerheid te geven aan ons team, en om “in control” te zijn. Dat spanningsveld? Dat is onze comfort zone. 

Lees meer

Over ons

 

We zijn op en top professioneel, maar vinden niet dat daar per sé een stropdas bij hoort. Dat principe klinkt door in onze bedrijfscultuur, in hoe we met onze klanten omgaan, en in hoe we onze professionals faciliteren.

“Elkaar willen zien winnen” is wat ons betreft de basis voor een goede samenwerking. Zowel met onze mensen, als met onze klanten. We hebben een constante drive om te blijven leren en ontwikkelen, en daar nemen we iedereen waarmee we werken in mee. Rising tides lift all the boats!

We zien de menselijke factor als grootste invloed op het succes van onze projecten, en ons eigen bedrijf. De ander begrijpen en daar op een positieve manier op in kunnen spelen, dat maakt het verschil.

We vinden ons werk ontzettend leuk en we stoppen er heel veel energie in. Om dat te kunnen blijven doen, zorgen we er óók voor dat het werk niet in de weg staat van andere belangrijke dingen in het leven. We zijn flexibel georganiseerd, we maken ruimte voor ontspanning, en we zorgen goed voor elkaar.    

0
Jaar ervaring
0%
Terugkerende klanten
0
Projecten
0+
Funky tunes in
de playlist

Contact

Contact